Het succes van een onderneming meet je aan de meerwaarde die ze creëert voor de maatschappij

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draait om het evenwicht tussen de drie P’s: people, planet en profit. We zoeken naar de juiste balans en helpen andere bedrijven in deze boeiende evenwichtsoefening. En daar mag wat ons betreft gerust nog een ‘P’ bij: die van pleasure!

Trendhuis-medewerkers krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. We werken met zelfsturende teams waarin iedereen verantwoordelijkheid kan opnemen en zelf het opleidingstraject kiest. Eén keer per jaar gaan we op sociale teambuilding, waarbij we één dag van onze tijd aan een non-profitorganisatie schenken. Rolstoelen poetsen of een petanquebaan aanleggen? Voor niets draaien we onze handen om.

Belangrijker nog is de rol die we spelen voor de vzw’s en concepten die we oprichtten en onvoorwaardelijk blijven ondersteunen. Zij maken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet voor andere bedrijven en organisaties.

Time4Society

In 2008 richtten we, samen met partners, de vzw Time4Society op. Uit ons trendonderzoek bleek immers dat 9 op de 10 Belgen bereid zijn om één dag per jaar aan een sociaal doel te geven. Zolang het hen maar makkelijk genoeg werd gemaakt. En dat is nu net wat we gedaan hebben met de sociale teambuildings van Time4Society. Ondertussen doet Time4Society ook 360° CSR-coaching en organiseert het events, zoals de CSR Professional of the Year. Van bij de start tot nu kan de vzw op onze onvoorwaardelijke steun rekenen. www.time4society.com

Go2Learn

Hoe kweek je maatschappelijke betrokkenheid bij de ‘leading generation of tomorrow’? Door ze op maatschappelijke stage te sturen. Onder de noemer ‘Engaging today, leading tomorrow’ organiseert de vzw Go2Learn stages in binnen- en buitenland om jongeren 1) maatschappelijk betrokken te maken, 2) een ruime internationale kijk op de wereld te geven en 3) inzet te vragen voor duurzame ontwikkeling. Het kernidee is ontsproten bij Trendhuis als antwoord op de vraag van de bedrijfswereld en onderwijsinstellingen naar meer sociale betrokkenheid bij pas afgestudeerden. www.go2learn.be

go2learn

Time2Grow

Time2Grow is een innovatief project waarin Trendhuis nieuwe tools ontwikkelt om burn-out te voorkomen in de gezondheidszorg. We zetten in op preventie op twee niveaus: dat van de organisatie en van het individu. Zo pakken we overmatige stress op de werkvloer op een allround manier aan en voorkomen we burn-out. Time2Grow wordt uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds en met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen als partner. www.time2grow.be

Time2Grow

Time4YourTalent

Laat werknemers hun talenten (her)ontdekken! Dat is in een notendop de boodschap van de Time4YourTalent. Heel concreet kunnen werknemers nieuw zelfvertrouwen en perspectief vinden via een korte talentstage bij een ander bedrijf. Een talentmeting vooraf en talentvalidering achteraf brengen het nettoresultaat van deze uitwisseling haarfijn in kaart. De talentontwikkeling wordt gevalideerd met de Europese Level 5-methode. Trendhuis bedacht het concept en ontwikkelde de talentscan. www.time4yourtalent.be

Road67

Road67 maakt uw organisatie efficiënter en uw medewerkers gemotiveerder. Via jobcarving puren we in dit pilootproject een nieuwe functie uit niet-kerntaken van uw vaste medewerkers, die zo gerichter kunnen werken aan hun kerntaken. Vervolgens bieden we een bekwame, ervaren 55+’er aan die de handen graag uit de mouwen wil steken. Trendhuis bedacht het concept. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van ESF - Agentschap Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. www.road67.be

road67