In de kijker


Gratis opleiding 5 juni 2024

Gratis opleiding 5 juni 2024

Workshop over sociaal verantwoorde overheidsopdrachten De Europese Commissie nodigt ambtenaren, publieke inkopers en organisaties uit de sociale economie uit voor haar volgende opleiding over sociaal verantwoorde overheidsopdrachten in Nederlandstalig België, gepland op 5 juni 2024, in Brussel. U krijgt de kans om deel te nemen aan sessies die worden geleid door experts uit het veld, en om te werken met…

Nudging 360°

Nudging 360°

Digitale transformatie in het hoger onderwijs: Nudging is een concept uit de gedrags­economie en psychologie dat verwijst naar het gebruik van subtiele, niet-dwingende inter­venties om de keuzes en het gedrag van individuen of groepen te beïnvloeden. Het doel van nudging is om mensen betere beslissingen te laten nemen zonder hun keuzevrijheid te beperken. Nudging 360° pakt de digitale transformatie in…

Inclusieve arbeidsmarkt lukt niet zonder inclusieve maatschappij

Inclusieve arbeidsmarkt lukt niet zonder inclusieve maatschappij

Vlaanderen moet dringend werk maken van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. Om de werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen, vroeg de Commissie Diversiteit van de SERV die de werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid verenigt, recent nog aan de Vlaamse Regering om hier nog vóór de verkiezingen in 2024 met…