In de kijker


Stimuleer sociaal verantwoorde openbare aanbestedingen

Stimuleer sociaal verantwoorde openbare aanbestedingen

In het kader van haar beleid voor een sociaal verantwoorde en duurzame toekomst lanceert de Europese Commissie het project “Training en bewustmakingsactiviteiten over sociaal verantwoorde openbare aanbestedingen” in de 27 lidstaten van de EU. Neem deel aan de enquête hier! Uw deelname, die maximaal 15 minuten duurt, draagt bij tot betere sociaal verantwoorde openbare aanbestedingen.

Nudging 360°

Nudging 360°

Digitale transformatie in het hoger onderwijs: Nudging is een concept uit de gedrags­economie en psychologie dat verwijst naar het gebruik van subtiele, niet-dwingende inter­venties om de keuzes en het gedrag van individuen of groepen te beïnvloeden. Het doel van nudging is om mensen betere beslissingen te laten nemen zonder hun keuzevrijheid te beperken. Nudging 360° pakt de digitale transformatie in…

Inclusieve arbeidsmarkt lukt niet zonder inclusieve maatschappij

Inclusieve arbeidsmarkt lukt niet zonder inclusieve maatschappij

Vlaanderen moet dringend werk maken van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. Om de werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen, vroeg de Commissie Diversiteit van de SERV die de werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid verenigt, recent nog aan de Vlaamse Regering om hier nog vóór de verkiezingen in 2024 met…