Verschenen in Trends

Beginnen met maatschappelijke verantwoord ondernemen (mvo) is meer dan gauw even enkele SDG’s op de bedrijfsactiviteiten te plakken of te vragen dat de marketing er duurzaamheid bijneemt.

“Een bedrijf moet er honderd procent achter staan, het moet in je DNA zitten, een CSR-manager moet strategisch kunnen meedenken en je hebt een plan nodig”, zegt Nathalie Bekx. Ze is de CEO van het onderzoeks- en adviesbureau Trendhuis en met vzw Time4Society de bezieler van de CSR Professional of the Year Award voor mensen die in hun organisatie voortrekkers zijn op het gebied van duurzaamheid.

“Er zijn vier fases. Ten eerste: een plan ontwikkelen. Dat houdt in dat je overlegt met alle niveaus – leveranciers, klanten en personeel. Ten tweede: dat plan integreren in je bedrijf. Je moet dat goed in kaart brengen en je hebt er een goede communicator voor nodig. Ten derde: de maatregelen implementeren. Zo’n plan in je missie en visie krijgen vraagt tijd, er kunnen meerdere jaren verstrijken voor het gerealiseerd is. Ten vierde is het belangrijk dat je gaat meten en goed nadenkt op welke manier je dat zal doen.”

“Duurzaam worden gaat over de identiteit van je bedrijf. Dat lukt niet van de ene op de andere dag”, zegt Nathalie Bekx. “Hoe zal je die duurzaamheid verankeren in je bedrijf? Heb je een communicatieplan? Weet je hoe je je medewerkers zal motiveren? Mensen overtuigen is niet zo moeilijk, maar dingen gedaan krijgen van hen wel. Welk budget trek je uit om duurzaam te worden? Het is niet de bedoeling dat je het houdt bij de installatie van zonnepanelen. Als klanten en medewerkers zien dat je er geen budget voor uittrekt en duurzaamheid enkel als kostenpost ziet, dan krijg je daar op een dag de rekening voor gepresenteerd.”

Trendhuis deed voor de sectorfederatie Comeos, die de handel en diensten vertegenwoordigt, een onderzoek naar de bewust duurzame consument. De enquête bij duizend respondenten werkte met twee duurzaamheidsclusters. De eerste ging over menselijke relaties. “Uit die studie blijkt dat duurzaamheid in de eerste plaats, eerder dan over het klimaat, over mensen gaat. Meer dan over zonnepanelen leggen, gaat het over open en eerlijk omgaan met je klanten, over ervoor zorgen dat arme mensen geen schade ondervinden van je producten”, zegt Nathalie Bekx. Bedrijven kunnen daaraan werken door de privacy van hun klanten te beschermen, klanten met een beperkte mobiliteit vlot toegang te geven, ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf uitstekend zijn, in te zetten op diversiteit, mobiliteit en te kiezen voor duurzame handel.

De tweede duurzaamheidscluster ging over het klimaat, denk aan maatregelen voor een goed water- en energiebeheer, afvalmanagement of de beperking van de CO2-uitstoot. “Zeker jonge mensen weten dat goedkoop vliegen niet kan en dat een kledingstuk van een euro moeilijk duurzaam kan zijn.” Als bedrijf kun je daarop inspelen door verspilling tegen te gaan – steeds meer technologie helpt daarbij -, door na te denken over welke grondstoffen je gebruikt, afval te vermijden en onverkochte producten niet weg te gooien.

Dit is een fragment uit de Gids voor Duurzaam Ondernemen van Trends. Wilt u nog meer adviezen van duurzaamheidsexperts en cases van pionierende bedrijven, dan kunt u deze gids hier gratis bestellen. 

‘Dit artikel verscheen in Trends op 15 november 2021’

https://trends.knack.be/economie/bedrijven/nathalie-bekx-trendhuis-duurzaam-worden-gaat-over-de-identiteit-van-je-bedrijf/article-normal-1801139.html