Vlaanderen moet dringend werk maken van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.

Om de werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen, vroeg de Commissie Diversiteit van de SERV die de werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid verenigt, recent nog aan de Vlaamse Regering om hier nog vóór de verkiezingen in 2024 met volle kracht op in te zetten.

Trendhuis, als coördinator van een Lerend Netwerk rond Inclusie (voor Europa Werk en Sociale Economie) en de vorige voorzitter van de Award voor Inclusief Ondernemen, probeerde inclusie in een ruimere context te plaatsen door in gesprek te gaan met diverse opinieleiders uit het bedrijfsleven, de cultuursector, het onderwijs, de economie enz. over inclusie.

Als Trendhuis, vroegen we onze gesprekspartners tien jaar verder te kijken en te schetsen hoe we in 2032 een inclusieve maatschappij hadden gerealiseerd, omdat we ons een toekomst wilden inbeelden die op redelijke termijn realiseerbaar is.

Uit dit toekomstdenken anno 2032 kwam duidelijk naar voren dat een inclusieve arbeidsmarkt pas kan slagen als die kan steunen op een inclusieve samenleving.

Op woensdag 11 januari om 11u stelden we onze Werkbarometer 2023 of de samenvatting van dit toekomstdenken voor, vanuit drie uitgangspunten en zeven mogelijke actieterreinen in een Nieuwjaarsbrief aan Vlaams Minister Brouns, die verantwoordelijk is voor Economie, Innovatie, Werk en Sociale Economie.

Wil u meer vernemen over ‘Inclusie anno 2032’, de toelichting van onze gesprekspartners en de reactie van minister Brouns?

Contacteer Nathalie Bekx via nathalie.bekx@trendhuis.be.