We and Work werd uitgeroepen tot meest inclusieve onderneming van het jaar.

En wat is de prijs die We and Work ontvangen? Een training waarin het SDG-FITplan wordt toegepast op hun bedrijf.

Het SDG-FITplan vind je in het boek van Bob Elsen en Nathalie Bekx ‘Reis naar duurzaam ondernemen. Met de SDGs als kompas’. Het gaat om een werkbare systematiek in de brede en soms vage SDG’s. DE auteurs stellen dat de SDG’s als kompas fungeren als je kiest voor duurzaamheid. Hoe doen ze dat? Door ze onder te brengen in de zes P’s: People, Planet, Prosperity, Partnership, Peace and Pleasure. Deze laatste P is misschien verrassend. Maar voor de auteurs is er ‘plezier aan beleven’ een basisvoorwaarde voor het welslagen van elke doelstelling. Dankzij deze vereenvoudiging tot de zes P’s wordt de duurzaamheidsoefening van het boek een haalbare oefening.

Hiervoor werkten de auteurs het SDG-FITplan® uit: een methodiek om te ontwikkelen, te integreren, te realiseren en te meten, en uiteraard ook bij te sturen waar mogelijk. Het boek is in feite een ‘roadmap’ met aanduiding van wie wat gaat of kan doen. Het werkplan wordt heel tastbaar met het bergbeklimmen als metafoor: niet iedereen moet meteen de top van de Mount Everest bereiken, een fikse bergwandeling in de Alpen is al een hele uitdaging.