Krijg 20% tot 30% van je investering terug!

Trendhuis is een geregistreerde dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Onze opleidingen en adviesopdrachten komen dan ook in aanmerking voor een subsidie via deze kmo-portefeuille. Enkel kmo’s, eenmanszaken, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep, met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, kunnen hiervan gebruik maken voor opleiding of advies om de kwaliteit van hun onderneming te verbeteren.

Bedrag:

Kleine ondernemingen krijgen 30% steun binnen het jaarlijks plafond van 7500 euro. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% steun binnen het jaarlijks plafond van 7500 euro. De steun is niet vrijgesteld van belastingen.

Subsidie aanvragen:

Nadat u zich inschrijft op onze opleiding of nadat u een adviesopdracht ondertekent, kunt u de subsidie online aanvragen op de website van Vlaio. Meer info over voorwaarden, procedure en bedrag vindt u op dezelfde website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. U kunt de steun aanvragen vanaf de inschrijving tot veertien dagen na de start van de lessen.

Vormingsattest

Na de opleiding krijgt elke deelnemer een gepersonaliseerd vormingsattest.

Wat valt onder advies en opleiding?

Opleiding:

  • Vorming om de kwaliteit van uw onderneming te verbeteren
  • Bij een geregistreerde dienstverlener
  • Voor werknemers in uw onderneming
  • Inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
  • Doel: uw onderneming verder professionaliseren

Advies:

  • Schriftelijke raadgevingen om de werking van uw onderneming te verbeteren
  • Bij een geregistreerde dienstverlener
  • Gericht op de kernprocessen van de onderneming
  • Doel: met het advies in staat zijn om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf

Subsidieaanvraag stopzetten?

Dat kan online, via de website van de kmo-portefeuille.

Bron: Vlaio.be