Versterking op de werkvloer!

Trendhuis wil met Welcome2Work een probleem op onze arbeidsmarkt helpen oplossen en meer mensen met een beperking verwelkomen op de werkvloer. Uit cijfers van Statbel (Enquête naar de arbeidskrachten, 2020) blijkt dat in 2020 slechts 40,8% van de 20-64-jarigen met een beperking in België aan het werk was. In 2017 ging dit om 38,5%, we gaan er dus stilaan op vooruit. De cijfers voor Vlaanderen zijn iets beter: hier was in 46,0% van de 20-64-jarigen met een beperking aan het werk in 2020. Echter hinken we achterop tegenover bijvoorbeeld Nederland, waar 58,5% van de mensen op arbeidsleeftijd met een beperking een baan had in 2017 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).

Welcome2Work richt zich op Vlaamse werkgevers om de krapte op de arbeidsmarkt op te vullen want mensen met een beperking hebben vaak specifieke talenten die ze zelden kunnen benutten. Daarom maakte Trendhuis een e-platform dat zich richt op werkgevers en hun medewerkers. Je vindt er een inspiratiegids voor werkgevers, een (online) inlevingsspel, een handige checklist én zelfs de mogelijkheid om een stage te organiseren op de werkplek, gebaseerd op de talenten van een kandidaat.

In de inspiratiegids vertellen werkgevers over hun ervaringen met de aanwerving en integratie van collega’s met een arbeidsbeperking, aangevuld met praktische tips en handige links naar een helpende hand. Het inlevingsspel laat HR-managers, leidinggevenden en collega’s op een andere manier kijken naar de aanwerving van een kandidaat met een beperking. Samen gaan ze op zoek naar voordelen en oplossingen. De checklist is een helder en kort overzicht van de zaken waaraan je moet denken wanneer je iemand met een beperking wil aanwerven. Voor de stage wordt gebruik gemaakt van een talentscan ‘TestYourTalent’. Zo krijgen mensen met een beperking de mogelijkheid om, op basis van hun talenten, een korte stage op maat in een bedrijf te lopen. De gastorganisaties worden geselecteerd en gematcht op basis van de vastgestelde talenten en bedrijfsbehoeften.

“We willen werkgevers aanmoedigen om bij verdere aanwervingen ook te denken aan medewerkers met een beperking.” zegt Nathalie Bekx, CEO van Trendhuis, “De focus ligt op individuele competenties en talenten. We willen de bestaande drempels verlagen en innovatieve vormen van arbeidsmarktintegratie gangbaar maken.”

Met steun van het Europees Sociaal Fonds kon Trendhuis van 2018 tot 2021 het project uitwerken en de tools testen, samen met partners uit de sociale economie, VDAB, GTB en een Bulgaarse en Litouwse partnerorganisatie.

Interesse in de tools of wil je een kandidaat op je werkvloer ontvangen voor een stage? Kijk zeker eens op de website www.welcome2work.be of contacteer ons op nathalie.bekx@trendhuis.be