Gratis opleiding 5 juni 2024

Gratis opleiding 5 juni 2024

Workshop over sociaal verantwoorde overheidsopdrachten De Europese Commissie nodigt ambtenaren, publieke inkopers en organisaties uit de sociale economie uit voor haar volgende opleiding over sociaal verantwoorde overheidsopdrachten in Nederlandstalig België, gepland op 5 juni 2024, in Brussel. U krijgt de kans om deel te nemen aan sessies die worden geleid door experts uit het veld, en om te werken met…

Nudging 360°

Nudging 360°

Digitale transformatie in het hoger onderwijs: Nudging is een concept uit de gedrags­economie en psychologie dat verwijst naar het gebruik van subtiele, niet-dwingende inter­venties om de keuzes en het gedrag van individuen of groepen te beïnvloeden. Het doel van nudging is om mensen betere beslissingen te laten nemen zonder hun keuzevrijheid te beperken. Nudging 360° pakt de digitale transformatie in…

Inclusieve arbeidsmarkt lukt niet zonder inclusieve maatschappij

Inclusieve arbeidsmarkt lukt niet zonder inclusieve maatschappij

Vlaanderen moet dringend werk maken van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. Om de werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen, vroeg de Commissie Diversiteit van de SERV die de werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid verenigt, recent nog aan de Vlaamse Regering om hier nog vóór de verkiezingen in 2024 met…

Kook een Smart City

Kook een Smart City

Hoe communiceer je als middelgrote stad over innovatie? Dat was de vraag die Stad Mechelen aan Trendhuis stelde. We besloten het antwoord in een kookboek te gieten. Aan de basis van dat boek liggen de ervaringen van Brugge, Delft, Mechelen en Saint-Quentin. Die vier middelgrote steden vormden samen met hun professionele partners het Europees project SCIFI. SCIFI, dat hier voor…

Duurzaam worden gaat over de identiteit van je bedrijf

Duurzaam worden gaat over de identiteit van je bedrijf

Verschenen in Trends Beginnen met maatschappelijke verantwoord ondernemen (mvo) is meer dan gauw even enkele SDG’s op de bedrijfsactiviteiten te plakken of te vragen dat de marketing er duurzaamheid bijneemt. “Een bedrijf moet er honderd procent achter staan, het moet in je DNA zitten, een CSR-manager moet strategisch kunnen meedenken en je hebt een plan nodig”, zegt Nathalie Bekx. Ze…

Krapte op de arbeidsmarkt?

Krapte op de arbeidsmarkt?

Versterking op de werkvloer! Trendhuis wil met Welcome2Work een probleem op onze arbeidsmarkt helpen oplossen en meer mensen met een beperking verwelkomen op de werkvloer. Uit cijfers van Statbel (Enquête naar de arbeidskrachten, 2020) blijkt dat in 2020 slechts 40,8% van de 20-64-jarigen met een beperking in België aan het werk was. In 2017 ging dit om 38,5%, we gaan…