Het succes van een onderneming meet je aan de meerwaarde die ze creëert voor de maatschappij

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO of CSR) draait om het evenwicht tussen de zes P’s: people, planet, profit, partnerships, peace en ook … pleasure, want duurzaamheid kan u pas implementeren als iedereen in het bedrijf erin gelooft en er graag aan meewerkt. Samen met u zoeken we naar de juiste balans en helpen we uw bedrijf bij de uitwerking van een duurzaamheidsstrategie. Uiteraard begeleiden wij u graag stap voor stap bij de implementatie.

Steeds meer consumenten kiezen voor bedrijven die duurzaamheid in hun strategie inbouwen. Waarom? Omdat ze willen bijdragen tot een betere toekomst van deze planeet en zijn bewoners. In Nederland hebben reeds 70% van de organisaties maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun missie ingeschreven.

Belangrijk is alvast dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met winst. En ook dat er wereldwijd normen bestaan waaraan u zich als bedrijf kan toetsen, of u nu een KMO bent of een groot bedrijf.

Uiteraard stelt u zich heel wat vragen, zoals hoe betrek ik mijn medewerkers bij ons MVO-beleid? Wat kies ik als referentie: de ISO 26.000 of de SDG’s? Hoe ga ik in dialoog over duurzaamheid met mijn stakeholders? Hoe communiceer ik hierover? En hoe meet ik de impact van de stappen die ik zet?

Trendhuis helpt u bij de uitbouw van uw MVO-strategie en begeleidt u graag in de boeiende reis naar meer duurzaam ondernemen.

Belangrijk is eveneens dat we heel wat praktijkervaring hebben, bv. in de vzw’s die we oprichtten zoals Time4Society.com en Go2Learn.be. Voorts organiseren we elk jaar de verkiezing van de CSR Professional of The Year en the CSR Night. Zo maken we, samen met de bedrijfswereld, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heel concreet.

Stakeholdermapping

Materialiteitsanalyse

Strategiebepaling

Waardencreatie

CSR-communicatie

Impactmeting

Time4Society

In 2008 richtten we, samen met partners, de vzw Time4Society op. Uit ons trendonderzoek bleek immers dat 9 op de 10 Belgen bereid zijn om één dag per jaar aan een sociaal doel te geven. Zolang het hen maar makkelijk genoeg werd gemaakt. En dat is nu net wat we gedaan hebben met de sociale teambuildings van Time4Society. Ondertussen doet Time4Society ook 360° CSR-coaching en organiseert het events, zoals de CSR Professional of the Year. Van bij de start tot nu kan de vzw op onze onvoorwaardelijke steun rekenen. www.time4society.com

Go2Learn

Hoe kweek je maatschappelijke betrokkenheid bij de ‘leading generation of tomorrow’? Door ze op maatschappelijke stage te sturen. Onder de noemer ‘Engaging today, leading tomorrow’ organiseert de vzw Go2Learn stages in binnen- en buitenland om jongeren 1) maatschappelijk betrokken te maken, 2) een ruime internationale kijk op de wereld te geven en 3) inzet te vragen voor duurzame ontwikkeling. Het kernidee is ontsproten bij Trendhuis als antwoord op de vraag van de bedrijfswereld en onderwijsinstellingen naar meer sociale betrokkenheid bij pas afgestudeerden. www.go2learn.be

go2learn

Time2Grow

Time2Grow is een innovatief project waarin Trendhuis nieuwe tools ontwikkelt om burn-out te voorkomen in de gezondheidszorg. We zetten in op preventie op twee niveaus: dat van de organisatie en van het individu. Zo pakken we overmatige stress op de werkvloer op een allround manier aan en voorkomen we burn-out. Time2Grow wordt uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds en met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen als partner. www.time2grow.be

Time2Grow

COME IN

COME IN (oftewel COMpetences in Enterprises on INtegration) is een transnationaal project dat zich richt op de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Het loopt van oktober 2017 t.e.m. september 2019 en wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma. In het project streeft Trendhuis samen met zijn Europese partners naar de creatie en toepassing van een uitgebreide personeelsopleiding. Die zal bedrijven en organisaties ondersteunen bij de integratie van vluchtelingen op hun werkplek. www.welcomingenterprises.eu

Comein

Time4YourTalent

Laat werknemers hun talenten (her)ontdekken! Dat is in een notendop de boodschap van de Time4YourTalent. Heel concreet kunnen werknemers nieuw zelfvertrouwen en perspectief vinden via een korte talentstage bij een ander bedrijf. Een talentmeting vooraf en talentvalidering achteraf brengen het nettoresultaat van deze uitwisseling haarfijn in kaart. De talentontwikkeling wordt gevalideerd met de Europese Level 5-methode. Trendhuis bedacht het concept en ontwikkelde de talentscan. www.time4yourtalent.be