Opportuniteiten vinden, begrijpen en interpreteren

Onderzoek & trends

Organisaties die competitief willen blijven, hebben nood aan oplossingen gebaseerd op inzicht in hun doelgroepen. Bij Trendhuis hebben we op dat punt een beentje voor: we analyseren al twintig jaar lang trends via longitudinaal trend- en marktonderzoek.

Elke onderzoeksvraag is uniek! Daarom begint ons trendonderzoek steevast met een verkennende desk research van interne en externe bronnen, aangevuld met een brain research waarin we de uitdaging verder uitspitten aan de hand van diepte-interviews. Dit werk vormt het kader voor kwantitatieve en kwalitatieve data die we verzamelen via enquêtes, panelgesprekken en diepte-interviews.

Deze data vertalen we naar concreet en helder geformuleerd strategisch (beleids)advies, toegespitst op uw doelgroep. De trendstudies van Trendhuis resulteren op die manier in onder meer innovatieanalyses, toekomstscenario’s, nieuw marktpotentieel, driedimensionale doelgroepprofielen en glasheldere unique selling propositions. Data zijn er niet om verzameld te worden, maar om te gebruiken!

Trendbarometers

Stakeholder mapping

Haalbaarheidsstudie

Doelgroepanalyse

Concepttesting

Tevredenheidsmeting

Case 1

De toekomst van werk

Werkbarometer i.s.m. partners

Al sinds 2008 voert Trendhuis in samenwerking met partners zoals o.a. VDAB, Microsoft, Infrabel en VUB een grootschalig arbeidsmarktonderzoek uit. Aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek voelden we duizenden Vlaamse werknemers, werkgevers en decision & opinion makers aan de tand. Daarbij brachten we niet alleen hun verwachtingen, maar ook maatschappelijke tendensen, hoopgevende en verontrustende signalen in kaart.

Onderzoek & trends

In deze Werkbarometer bevragen we jaarlijks zo'n 2.400 Vlamingen met een kwantitatieve enquête. De resultaten verdiepen we aan de hand van diepte-interviews met decision and opinion makers en focusgroepen met verschillende subgroepen.

Strategie & concepten

De verzamelde data vertalen we naar concrete adviezen voor bedrijfsleiders, HR-managers en beleidsmakers. Elk jaar nemen we een concreet thema onder de loep. Steeds met aandacht voor verschillen en gelijkenissen tussen specifieke doelgroepen en generaties.

Communicatie & tools

Onderzoeken en adviezen zijn er om gelezen én gebruikt te worden. Daarom visualiseren we ons onderzoek en strategisch advies in een trendboek. Hierin geven we op een creatieve, speelse en infographic-achtige manier een helicopterview van de resultaten.

We willen klaar zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Daarom zetten we in op de Werkbarometer. Want enkel als we weten welke uitdagingen nog staan te wachten, kunnen we ons erop voorbereiden en inspelen op mogelijke knelpunten.

Partner van de Werkbaromter diversiteit
Case 2

Gezonder zonder zorgen

Haalbaarheidsstudie KBC

KBC vroeg ons om verschillende scenario’s te onderzoeken om de saaie, ‘negatieve’ verzekeringsproducten een positieve insteek te geven en ze tot leven te brengen. We zochten uit welke mogelijke gezondheidsconcepten de preventieaanpak van KBC kunnen versterken en hoe de organisatie regelmatige contactmomenten kan creëren na verkoop met health related services.

Onderzoek & trends

De onderzoeksfase bestond uit een internationale desk research. We benchmarkten gezondheidsbeloningsconcepten uit alle continenten. De opportuniteiten, valkuilen, dromen en angsten toetsten we af in 20 diepte-interviews.

Strategie & concepten

Op basis van de onderzoeksdata tekenden we drie toekomstscenario’s uit. De community-shop, gezondheidsscan en de individuele trajecten bleken complementair met elkaar en perfect gradueel op te bouwen.

Communicatie & tools

Als aanzet voor de uitvoerende fase, werkten we een eerste conceptualisatie uit van de drie scenario’s, vertrekkende vanuit reële use cases en met overkoepelende contentmatrix.

We evolueren naar een ‘Insurance of Things’. De health technologie legt de verantwoordelijkheid meer bij de consument, waardoor de solidariteitsprincipes van weleer onder druk komen te staan. Zal een gezonde klant in de toekomst nog evenveel willen betalen voor zijn verzekering als zijn ongezonde buurman?

Kantoorhouder KBC
Case 3

Ecologisch boodschappen doen

Impactstudie Beedrop

Beedrop brengt lokale producten tot bij de klant: gemakkelijk én vooral goed voor het milieu. Een initiatief met potentieel dat Trendhuis graag helpt te ontginnen. Aan de hand van een markt- en milieu-impactstudie tekenden we enkele scenario’s uit die Beedrop in staat stellen hun CO2-uitstoot nog meer naar omlaag te brengen. Hoe meer aanhangers van de Beedropway, hoe minder CO2!

Onderzoek & trends

In een internationale desk research vergeleken we data over de milieu-impact van zowel thuisbezorging als van zelf boodschappen doen. Vervolgens stelden we een kwantitatieve survey op waarin we huidige en potentiële Beedropklanten uit Nederland en België bevroegen.

Strategie & concepten

Op basis van de verzamelde data stelde Trendhuis een doorgedreven berekeningsmodel op dat vier toekomstscenario’s voorop plaatste. Met alle vier hetzelfde resultaat: meer Beedrop, minder CO2-uitstoot.

Communicatie & tools

Om de bevindingen op een bevattelijke en aantrekkelijke manier weer te geven, maakte Trendhuis een pasklare infographic voor Beedrop. Ter ondersteuning goten we de gegevens ook in toegankelijke tabellen.


Goesting gekregen?

Nathalie Bekx, CEO
nathalie.bekx@trendhuis.be
015 28 54 00

Katleen Weytjens, directeur
katleen.weytjens@trendhuis.be
015 28 54 03

privacy policy