8 op 10 Vlamingen vinden hun werk betekenisvol

82% van de Vlamingen vindt zijn werk betekenisvol. Die betekenis halen ze steeds minder uit de ‘traditionele’ carrière, en almaar vaker uit zelfontplooiing en maatschappelijke betekenis. Dat blijkt uit een studie van Trendhuis bij 1.000 Vlamingen.

Voor veel Vlamingen is de blitse carrièretijger in maatpak niet langer het ideaalbeeld. Zelfontplooiing en maatschappelijke betekenis staan nu vaker centraal. Dat blijkt uit een studie van trendonderzoeksbureau Trendhuis bij 1.000 Vlamingen. Het onderzoek toont ook aan dat werkgevers die zich sociaal en ecologisch engageren het makkelijker hebben om nieuwe werknemers aan te trekken en om de huidige werknemers betrokken en gemotiveerd te houden.

Werkgevers die weinig betekenis scheppen, komen daar nu misschien nog mee weg, maar dat zal minder en minder het geval worden.

Nathalie Bekx, trendonderzoekster en CEO Trendhuis

”Ik vind mijn werk betekenisvol”

Algemeen

Man

Vrouw


Carrière maken niet prioritair

Slechts 41% van de Vlamingen zegt dat ze werken om carrière te maken, terwijl 85% zegt te werken om zichzelf te ontplooien. Dat is een sterke evolutie: in 2014 gaf slechts 69% via dezelfde studie aan te werken om zichzelf te ontplooien.

Ook een maatschappelijke rol spelen wordt steeds belangrijker: 77% werkt om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. In 2014 was dat maar 64%. De Vlaming kijkt verder dan zijn eigen succes en wil via zijn werk een meerwaarde bieden aan de maatschappij.

De economische crisis heeft zijn sporen nagelaten, de tijd van 'louter winst maken' is voorbij. Vandaag zoeken mensen meer dan ooit naar betekenis.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB

“Werken doe ik omdat ik ..."


Maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever

Werknemers stellen deze nieuwe eisen niet enkel aan zichzelf: 79% van de Vlamingen vindt dat bedrijven van sociale en ecologische doelstellingen een evenwaardige prioriteit dienen te maken als winst maken. Op dat vlak is er nog werk aan de winkel voor werkgevers: 64% van de Vlamingen vindt dat zijn werkgever voldoende doet voor de maatschappij.


“Bedrijven dienen van sociale of ecologische doelen een evenwaardige prioriteit te maken als winst”


Over deze studie

Sinds 2005 houdt Trendhuis de vinger aan de pols bij de Belgen. Mede op basis van deze trendstudies stelt het trends voor het komende jaar vast. De cijfers uit dit onderzoek komen uit de Werkbarometer, een grootschalige arbeidsmarktstudie met 1.028 respondenten. Ook interviewde Trendhuis een reeks Vlaamse en internationale decision- en opinion-makers om de resultaten te kaderen. Het voorbije jaar gebeurde dat in partnerschap met: VDAB, ESF-Agentschap Vlaanderen en Microsoft.

e-max.it: your social media marketing partner

Wil je meedoen aan toekomstig onderzoek? klick hier

{ BreezingForms : Trendbarometer }