Digitale transformatie in het hoger onderwijs:

Nudging is een concept uit de gedrags­economie en psychologie dat verwijst naar het gebruik van subtiele, niet-dwingende inter­venties om de keuzes en het gedrag van individuen of groepen te beïnvloeden. Het doel van nudging is om mensen betere beslissingen te laten nemen zonder hun keuzevrijheid te beperken.

Nudging 360° pakt de digitale transformatie in het hoger onderwijs aan door nudging en self-nudging te gebruiken om de digitale competenties van docenten in het hoger onderwijs te verbeteren. Aangezien nudging nog niet eerder op zo’n grote schaal is gebruikt om docenten te motiveren, vertegenwoordigt het een nieuwe en innovatieve praktijk voor het verbeteren van onderwijsvaardigheden.

Door docenten te motiveren om hun digitale vaardigheden te verbeteren, zal dit project bovendien bijdragen aan de digitale gereedheid en capaciteit van de bestuurders van de hogescholen waarvoor zij werken. Een laatste doelstelling die bereikt zal worden nadat het project in zijn geheel succesvol is uitgevoerd, is dat door de verbeterde digitale vaardigheden van de docenten, hun studenten meer betrokken zullen zijn bij digitaal leren.

Het Nudging 360°-project profiteert van de kennis, middelen en ervaring van de Universiteit van Camerino, de Universiteit van Barcelona, Trendhuis, Momentum en ACEEU.

Volg dit Europees project op de website: nudging360.eu