Trendhuis werkt mee aan een duurzame toekomst


Ovez ons - Trendhuis Mechelen - visie - Trendhuis is overtuigd dat de onderneming van de toekomst per definitie duurzaam is.

VISIE

Trendhuis is overtuigd dat de onderneming van de toekomst per definitie duurzaam is, anders zal ze in deze snel veranderende wereld niet blijven bestaan. Het gaat daarbij om een hedendaagse manier van ondernemen met aandacht voor de leefbaarheid van mens en planeet. Of zoal Amartya Sen, Nobelprijswinnaar Economie in 1998 claimde: ‘Economische ontwikkeling dient zich vooral te richten op de verhoging van de rijkdom van het menselijk leven in plaats van op de rijkdom van de economie waarin mensen leven’.

Bedrijven zijn vandaag geen omheind gebeuren meer. Ze staan midden in de maatschappij. Iedereen kijkt mee. En daar dienen we rekening mee te houden. Dat verwachten niet alleen onze klanten, maar ook onze medewerkers en andere stakeholders van bedrijven, overheden en organisaties.

Missie

Duurzaamheid en duurzaam ondernemerschap maakt sinds de oprichting deel uit van het DNA van Trendhuis. Trendhuis engageert zich vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid om bij te dragen tot enerzijds een betekenisvolle economie en anderzijds een ruimer en reëel maatschappelijk doel.

Trendhuis wil mensen en bedrijven uitdagen om mee te doen. Dit veronderstelt de ambitie om te inspireren, te innoveren, te realiseren en zich samen te engageren in een breder perspectief.

Het engagement van Trendhuis houdt alvast de belofte in om te werken aan

  • een uitmuntende kwaliteitszorg, optimale dienstverlening en een degelijk bestuur van het eigen bedrijf
  • het evenwicht tussen de 6 P’s: People, Planet, Profit, Partnership, Peace en Pleasure
  • de uitbouw van een duurzame samenleving.
Over ons - Trendhuis Mechelen - missie - sdg - Sustainable development - Duurzaam ondernemerschap

Wil u mee de SDGs van de Verenigde Naties helpen realiseren?

Over ons - Trendhuis Mechelen - aanpak - strategisch trendonderzoek en -advies, opleiding en coaching rond duurzaamheid, evenals verbindende communicatie in overleg met onze klanten

aanpak

In deze uitdagende wereld wil Trendhuis opvallen door een heldere visie. We willen onze klanten een sterke dienstverlening bieden met strategisch trendonderzoek en -advies, opleiding en coaching rond duurzaamheid, evenals verbindende communicatie.

Samen met onze klanten overleggen we voortdurend over ideeën en mogelijkheden, we proberen dingen uit, geven elkaar feedback en sturen bij waar nodig. Kortom: we timmeren samen voortdurend aan de weg. We bewaken samen een koers boordevol mogelijkheden en pakken tijdig moeilijke obstakels aan.

Zin om met ons in zee te gaan?

Wij zien de huidige wereld, ook wel VUCA-World (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue) genoemd, als een opportuniteit om onze waarden scherp te stellen:

V

Visie

‘Volatile’ wordt de ‘Visie’ om uw plaats en missie in deze wereld duurzaam te definiëren

U

Universeel

‘Uncertain’ wordt ‘Universeel’ denken, om het hele verhaal te begrijpen en u niet blind te staren op deelfacetten.

C

Creatief

‘Complex’ wordt ‘Creatief’ reageren, om op een constructieve manier de chaos te verhelderen en opportuniteiten te
detecteren.

A

Aanpassings-
vermogen

‘Ambiguous’ wordt het ‘Aanpassingsvermogen’,
om vlot en positief om te gaan met verandering, mensen en hun cultuur.

Wij zien de huidige wereld, ook wel VUCA-World (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue) genoemd, als een opportuniteit om onze waarden scherp te stellen: Visie - Universeel - Creatief - Aanpassingsvermogen