Privacy- & cookiebeleid


Jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij willen bovendien dat je je goed voelt bij het bezoeken van onze website en het gebruiken van onze internetdiensten. Onze website is daarom ontworpen om zo conform mogelijk te zijn met de Belgische en Europese privacywetten.

Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die in deze privacy policy worden beschreven. Deze gaan in op volgende aspecten: cookies, action tags, datagebruik, welke gegevens we verzamelen, wie deze website beheert, of het gegevensverkeer veilig is, of je je persoonsgebonden gegevens kan bekijken, aanpassen of verwijderen, hoe je kan zien wanneer deze privacy policy laatst gewijzigd werd en hoe je ons kan contacteren.

Trendhuis cvba behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacyverklaring. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 24 mei 2018.

Om het je gemakkelijk te maken, vatten we alles eerst kort samen:

 • Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Dit doen we om jouw surfervaring te verbeteren. Hieronder lees je hoe je cookies via je browser kan uitschakelen, maar hou er wel rekening mee dat de website dan mogelijk niet mooi wordt weergegeven.
 • Action tags: Via action tags wordt je websitegedrag op anonieme wijze bijgehouden. Wat moet je je hierbij voorstellen? Dat we via tools als Google Analytics kunnen nagaan welke webpagina’s bezocht worden, gedurende hoe lang, van waar ze op onze site zijn gekomen, en dergelijke meer. Op geen enkele wijze koppelen we deze informatie echter aan uw persoonsgegevens.
 • Datagebruik: Alle verzamelde gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. Als je je naam en e-mailadres verstrekt via onze contactformulieren, gebruiken we dat om je terug te contacteren. Daarna verwijderen we deze gegevens. Alle data wordt opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van de EU.
 • Gegevensverzameling: De enige persoonsgebonden gegevens die worden verzameld, zijn je naam en e-mailadres, als je deze zelf ingeeft en verzendt via onze contactformulieren. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om je te contacteren in verband met de door jou verzonden boodschap. Deze gegevens nemen we niet op in onze mailinglijsten. Noch zullen we ze ooit verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren aan derden.
 • Wie beheert de website: Het beheer van deze website is volledig in handen van Trendhuis cvba.
 • Veiligheid van de gegevens: Je websitebezoek verloopt via een beveiligde Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie (m.a.w. een https-verbinding). Alleen medewerkers die tot je gegevens toegang horen te hebben – om je boodschap te beantwoorden – hebben tijdelijk toegang tot je naam, e-mailadres en verzonden boodschap.
 • Aanpassen of verwijderen van gegevens: Je kan ons altijd contacteren om je gegevens aan te passen, te verbeteren, te verifiëren, te bekijken of te verwijderen.
 • Laatste wijziging van deze privacy policy: deze vond plaats op donderdag 24 mei 2018.
 • Contact: Voor al je vragen in verband met onze website en deze privacy policy,
  contacteer ons via info@trendhuis.be, +32 15 28 54 00
  of schriftelijk op het adres Trendhuis cvba, Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, België

Hieronder vind je alle info in meer detail.

Cookies

Onze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te verbeteren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet, met het doel informatie vast te leggen. Cookies maken het surfen makkelijker voor gebruikers doordat zij de voorkeuren van de gebruiker bewaren. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. trendhuis.be/en bewaart geen gevoelige persoonlijke informatie in cookies.

Als je niet wil dat een website cookies op je computer plaatst, kan je je browser zo instellen.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Hou er wanneer je cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Action tags

Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor jou, en elk deel van onze website, inbegrepen advertenties of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen soms beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels action tags op onze website en onze advertenties op andere websites.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze internetdiensten, en de efficiëntie van onze advertentie- en marketingcampagnes meten. Wij geven jouw persoonsgebonden gegevens aan geen enkele derde partij door. Noch nemen we deze zelf op in onze mailinglijsten.

Datagebruik

We verbinden ons ertoe je privacy te waarborgen en te beschermen. We beschouwen alle verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet langer bewaren dan nodig. Ze omvatten gegevens die je als gebruiker uitdrukkelijk verstrekt en gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld, zoals je IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s. Contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Alle data wordt opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van de EU.

Welke gegevens worden er verzameld?

Enkel persoonsgebonden gegevens, meer bepaald je naam en e-mailadres, en alleen op voorwaarde dat je deze zelf invoert via onze contactformulieren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen met u. We gaan deze gegevens niet langer bewaren dan nodig. Wij zullen je persoonsgegevens niet verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren aan derden. U bent niet verplicht ons deze persoonsgebonden gegevens te verstrekken om onze website te bezoeken.

Wie beheert deze website en waar bevinden zich onze servers?

Deze website wordt beheerd door Trendhuis cvba, met maatschappelijke zetel te België, 2800 Mechelen, Jef Denynplein 14. Wanneer je ons persoonsgebonden gegevens verstrekt, stem je in met de uitvoer van je persoonsgebonden gegevens en met de opslag en verwerking op onze servers, waar deze ook gelegen mogen zijn.

Zijn de op onze website verzamelde gegevens veilig?

Wij willen dat je gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) zo veilig als mogelijk blijven. Wij streven naar een veilige overdracht van je gegevens van je computer naar onze servers door standaard technieken. Om de integriteit en de vertrouwelijkheid van je websitebezoek te vrijwaren, gebruiken wij Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie om dergelijke persoonsgebonden gegevens over het Internet naar onze servers te verzenden.

Wij beveiligen de door jou verstrekte persoonsgebonden gegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden, beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging.
Alleen werknemers die tot jouw gegevens toegang moeten hebben om hun taak of functie uit te oefenen hebben tot deze gegevens toegang. Bovendien moeten alle werknemers van Trendhuis cvba de privacy policy naleven en worden zij op de hoogte gehouden van de beveiligingspraktijken. Elke werknemer die op deze privacy policy inbreuk maakt stelt zich bloot aan tuchtmaatregelen, inbegrepen ontslag.

Onverminderd de voormelde inspanningen jouw gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, dien je je er bewust van te zijn dat er steeds een risico verbonden is aan het zenden van gegevens over het internet. Er bestaat ook een risico dat anderen een manier zouden kunnen vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. Dienvolgens kunnen wij, ondanks ons streven je gegevens te beschermen, niet de veiligheid of privacy van enige gegevens die je aan ons overmaakt verzekeren of garanderen, en je verstrekt deze dan ook op eigen risico.

Kan ik mijn persoonsgebonden gegevens bekijken, aanpassen of laten verwijderen?

Je kan ons altijd contacteren om (1) je persoonsgebonden gegevens aan te passen of te verbeteren, (2) te verifiëren welke persoonsgebonden gegevens we bewaren, (3) je voorkeuren met betrekking tot mededelingen en andere informatie die je van ons ontvangt te wijzigen, of (4) de persoonsgebonden gegevens die jou betreffen en op onze systemen worden bewaard te verwijderen.

Hoe kan je ons contacteren?

Voor vragen betreffende de gegevens die we verzamelen, of hoe wij deze gebruiken, contacteer ons via e-mail (info@trendhuis.be) of telefonisch (+32 15 28 54 00) of schriftelijk op volgend adres: Trendhuis cvba, Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, België.