Is burn-out vrouwelijk of mannelijk?

Is burn-out een hedendaags containerbegrip of een effectief werkgerelateerd probleem? Feit is dat de voorbije jaren het aantal mensen dat ermee te maken blijft stijgen, en dat Corona hierop ook zijn effect heeft.

Volgens de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven zat twee jaar geleden al zo’n 17% van de Vlamingen in de gevarenzone, waarvan 7,6% hoogstwaarschijnlijk een burn-out had. Ook in andere Europese landen zie je dezelfde tendens, waarbij vaak wordt vermeld dat meer vrouwen dan mannen overspannen thuis zitten. In 2019 waren er in Nederland bijvoorbeeld 9,8 per 1.000 mannen en 19,4 per 1.000 vrouwen met kenmerken van burn-out.

Zulk fenomeen vraagt uiteraard om een passende aanpak. Bijgevolg werkte Trendhuis, samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, een transnationaal ESF-project uit waarin – samen met partners uit Finland en Polen – een preventietool tegen burn-out werd uitgewerkt en uitgetest in de zorgsector.  Doel was de versterking van soft skills om stress en burn-outcijfers terug te dringen. Ruim 1000 medewerkers van UZA deden mee en reageerden op de vragenlijsten zoals ‘Hoe kleurt jouw dag?’ en ‘Heb jij aanleg voor burn-out?’ in. Opvallend was dat 1 op 3 medewerkers aangaf last te hebben van stress. En ook hier waren het vooral vrouwen die bang waren om opgebrand te raken.

Toch is het niet zo dat je hieruit kunt besluiten dat vrouwen meer aanleg hebben voor burn-out dan mannen, want als je de cijfers extrapoleert merk je nauwelijks een verschil. Wat blijkt dan wel? De zorg is weliswaar een sector waarin veel vrouwen werken. Maar die stressgevoeligheid heeft meer te maken met de veelvuldige belastende contacten of moeilijke situaties. Een fenomeen dat je evengoed ziet bij de politie, in de luchtvaart of onderwijs. Voorts is er de combinatie van de meest diverse en onverwachte taken, waarop je niet altijd vat krijgt. Tenslotte nemen vrouwen nog steeds gemiddeld meer gezinstaken op zich dan mannen.

Conclusie? Time2Grow leert ons dat mannen en vrouwen even gevoelig zijn voor burn-out. Alleen zitten vrouwen vaker in omstandigheden, zoals de combinatie van werk en privé, die de kansen op een burn-out verhogen. Een overdosis aan belastende contacten en onvoorziene situaties doet de rest.

Meer weten over Time2Grow?

of bekijk het filmpje: