Innoveer


Weet u waar opportuniteiten zich schuilhouden? Stapt u gericht de toekomst tegemoet? Onze trendstudies en trendanalyses rond duurzaam bedrijfsbeleid, human resources en consumentenbenadering geven u een helder inzicht in de markt waarin u actief bent of wilt worden. Onze concepten versterken uw bedrijf.

Trendonderzoek voor een betere toekomst


Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - duurzaamheidsonderzoek

Duurzaamheidsonderzoek

Voor Comeos, de Belgische federatie van de handel, gaan we tweejaarlijks na hoe belangrijk consumenten duurzaamheid vinden in de winkel, of ze er zelf willen in investeren en welke prioriteiten dat de klant stelt in de verschillende winkelketens. Ook bedrijven en overheden komen langs voor duurzaamheidsonderzoeken. Voor de stad Brugge voerden we bijvoorbeeld een onderzoek uit rond duurzame chocolade. En recent vroegen Europese verpakkingsbedrijven om de voorkeur van de consument rond recycleerbaarheid in kaart te brengen. Trendhuis onderzoekt met de CSR Monitor, op eigen initiatief en in samenwerking met partners, hoe belangrijk duurzaam ondernemen is voor grote bedrijven en kmo’s en welke initiatieven ze (samen) kunnen nemen.


SDG Sustainable Developement Goal - 12 - verantwoorde consumptie en productie

Hoe duurzaam bent u als bedrijf? En hoe denken uw klanten hierover?

Werkbarometer 2022

Ruim 10 jaar lang bevragen we werkgevers en werknemers naar hun perceptie van de arbeidsmarkt. Dit longitudinaal onderzoek in samenwerking met overheidspartners, bedrijven en media, wordt telkens aangevuld met onderzoeksvragen rond thema’s zoals diversiteit, levenslang leren, langer werken, stress op het werk, enz…

Telkens ondervragen we opinion makers naar hun toekomstvisie over facetten van duurzaam werk. Daarnaast bevragen we via een enquête telkens zo’n 1.000 Belgen over hun toekomstvisie over werk. De resultaten worden daarna besproken en geduid in panels per generatie.


SDG Sustainable Developement Goal - 8 - eerlijk werk en economische groei

In heel wat Europese projecten peilt Trendhuis eveneens naar de creatie van waardig en inclusief werk voor iedereen, gekoppeld aan duurzame economische groei.

Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - werkbarometer
Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - trendboeken

Trendboeken & Duurzaamheidsrapporten

Omdat we graag hebben dat onze studies impact hebben, bundelen we het geheel daarna in een aantrekkelijk trendboek dat we ruim verspreiden bij belanghebbenden.

Heeft u vragen rond rapportering en duurzaamheid?
Contacteer ons.

Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - Europese projecten

Europese projecten

We’re able!

Met het internationale project ‘We’re Able’ zet Time4Society als promotor in op inclusief ondernemen.

Samen met de partnerorganisaties uit Litouwen (SOPA) en Bulgarije (EYES) wordt een ‘Talent Game’ ontwikkeld dat bedrijven sensibiliseert rond werken met mensen met een beperking. Het rollenspel biedt zes verschillende scenario’s en steunt op drie pijlers: talenten, empathie en probleemoplossend denken.

Organisaties of bedrijven die interesse hebben in het spel, kunnen terecht bij Time4Society!


Nudging 360°

Nudging 360° pakt de digitale transformatie in het hoger onderwijs aan door nudging en self-nudging te gebruiken om de digitale competenties van docenten in het hoger onderwijs te verbeteren. Aangezien nudging nog niet eerder op zo’n grote schaal is gebruikt om docenten te motiveren, vertegenwoordigt het een nieuwe en innovatieve praktijk voor het verbeteren van onderwijsvaardigheden.

Dit project profiteert van de kennis, middelen en ervaring van de Universiteit van Camerino, de Universiteit van Barcelona, Trendhuis, Momentum en ACEEU.

Lerend netwerk

Trendhuis begeleidde gedurende twee jaar het lerend netwerk van Europa Werk & Sociale economie. In het totaal ging het om 28 projecten van universiteiten, hogescholen, vzw’s enz…In dit lerend netwerk nodigden we opinieleiders uit, evenals ervarings­deskundigen. We organiseerden  brainstorms, design thinking oefeningen “, Miro-inleefsessies, enz… Op 15 december jl. kwamen we samen voor de slotzitting, met veel dank aan Fons Leroy en William Bouva.Trendhuis sprokkelde de meest voorkomende aanbevelingen uit de projecten en bundelde ze o.m. in een slottekst.

Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - Europese projecten - Werf een medewerker met een beperking aan

Werf een medewerker met een beperking aan!

Het Welcome2Work-project motiveert werkgevers om mensen met een beperking aan te werven en te integreren op de werkvloer en hun doorstroom van de sociale naar de reguliere economie te bevorderen, met oog voor hun individuele competenties en talenten.

Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - Europese projecten - logo Welcome2work - ESF
Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - Europese projecten - Maatschappelijk gezond

Maatschappelijk gezond

Met het B-SPORT+ project (Bottom-up Sport Partnership) stimuleren we mensen met een beperking om meer te sporten. Hiervoor coachen we begeleiders en organisatoren. Daarnaast creëren we samenwerkingsmechanismen tussen instellingen, waarbij we de ongelijkheden tussen mensen met een beperking en mensen zonder beperking, in sport en lichaamsbeweging verminderen.

Trendstudies & analyses voor meer inzicht - Trendhuis Mechelen - Europese projecten - logo Bsport cofunded by Erasmus en European Union

Wil u samen met uw klant toekomstperspectieven ontwikkelen?

Het onderzoek en advies van Trendhuis maakt het u mogelijk om uw potentiële klanten te leren kennen, strategische aanpassingen te doen, nieuwe concepten op de markt te zetten en een betere service uit te bouwen.